0963 963 369 - 0968 968 869
123
yt23252
twitter
ss

Dịch Vụ

CUNG CẤP THÙNG CHỨA RÁC

Chuyên cung cấp, lắp đặt các loại thùng đựng rác dùng trong công nghiệp, thùng chứa rác y tế và thùng rác sinh hoạt. Giải pháp về thu gom, lưu trữ tốt nhất