0963 963 369 - 0968 968 869
123
yt23252
twitter
ss

Giới Thiệu

HUÂN CƯƠNG - GIẤY KHEN

Huân chương - giấy khen

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THU GOM RÁC

Hợp đồng dịch vụ thu gom rác

HỢP ĐỒNG THU GOM RÁC SINH HOẠT

HỢP ĐỒNG THU GOM RÁC SINH HOẠT

NHÀ CHUNG CƯ

Thong báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý nhà chung cư

HỢP ĐỒNG XIA NGHIỆP XỬ LÝ CHẤT THẢI- CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC

Xí nghiệp xử lý chất thải- Công ty cổ phần nước- Môi trường Bình Dương

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ KINH DOANH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUƠNG MẠI THIÊN NGỌC

PHUƠNG ÁN TÀI CHÍNH,

Với vốn góp điều lệ đã đăng ký của các thành viên tham gia HTX từ trước tới nay

PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của HTX - HTX là đơn vị chuyên về hoạt động ngành thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn tỉnh, được hội tụ bởi những con người tâm huyết yêu nghề với nhiều năm kinh nghiệm, ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu vận chuyển và thu gom rác thải, đáp ứng được nhu cầu quý khách hàng trong địa phươn

TỔ CHỨC

Hợp tác xã có 15 thành viên tham gia gồm: 1. Hộ đồng quản trị và ban giám đốc Hợp Tác Xã có 3 thành viên trong đó:

GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ

1. Giới thiệu tổng thể - Tên hợp xã: HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG - Địa chỉ trụ sở chính: 67 Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phố 3, Trường Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Duơng. - Vốn điều lệ: 5.400.000.000VND (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng). - Số lượng thành viên: 16 thành viên. - Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh:

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

Luật HTX số 23/2012/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012.

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

Hợp tác xã môi trường lập ra góp phần giải quyết được vấn đề thu gom xử lý rác thải của khu dân cư và các khu công nghiêp. Đa số các hợp tác xã môi trường taij Bình Dương luôn hoạt động hết công suất, vẫn chưa đáp ứng thu gom hết được phần rác thải trên địa bàn, chính vì vậy hợp tác xã môi trường được thành lập để giải quyết nhu cầu, mặt khác tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên, thu nhập lao động bình quân từ 6 đến 9.5 triêu/ ngươi/ thạng